Gelders Midwinterhoorntreffen 2018

Al voor de vierde keer wordt in de provincie Gelderland onder auspiciën van de Federatie van de Gelderse Midwinterhoorngroepen het Gelders Midwinterhoorntreffen georganiseerd. Het midwinterhoorntreffen houdt in, dat blaasgroepen uit Gelderland met elkaar de strijd aanbinden om uit te maken wie de beste blazers dit seizoen zijn en welke blaasgroep de hoogste eer weet te behalen.

In 2018 organiseert Midwinterhoorngroep Lochem e.o. de wedstrijd op: 

zaterdag 29 december 2018 vanaf 13.30 uur

De locatie, waar de blaaswedstrijd plaatsvindt is een hele bekende plek in de buurt van Lochem:

De Witte Wieven in Zwiep.

Witte Wieven zijn vrij vertaald slimme / wijze vrouwen, die in de Germaanse tijd geëerd werden vanwege hun gaven van waarzegging en toekomstvoorspelling. Deze dames nu zweven rond de locatie waar wij het Treffen blazen en wij vertrouwen er op, dat ze ons goed gezind zijn. De adresgegevens van de locatie zijn:

Uitspanning De Witte Wieven, Zwiepseweg  157, 7241PT Zwiep.

De dagindeling is als volgt:

 • Vanaf 11.45 kunnen deelnemers en hun aanhang ter voorbereiding bij De Witte Wieven terecht. Wie wil kan er lunchen, dit hoeft niet vooraf opgegeven te worden, het is voor eigen rekening.
 • Tot 13.30 uur ontvangen deelnemers aan de wedstrijd gratis een kop koffie/ thee en krentenwegge, erna beginnen we met een welkomstwoord en de uitleg van het verloop van de middag.
 • Tussen 14.00 uuren 16.30 uur houden we de “blaascompetitie” met de blazers, die zich hiervoor vooraf hebben opgegeven.
 • Rondom de competitie en tussendoor is er voldoende tijd om elkaar te treffen en elkaars optredens en ervaringen te delen. Maar ook om van de omgeving te genieten en de prestaties van hoornbouwers te bewonderen.
 • Je kunt binnen je natje en droogje halen. Dit voor eigen rekening.
 • Na de prijsuitreiking rond 17.00 uur is er gelegenheid om samen nog van een stamppotmaaltijd te genieten. De deelnemers en hun aanhang kunnen dit vooraf opgeven. Daartoe is aan de blaasgroepen een uitnodiging gestuurd. Het is voor eigen rekening.
 • Er zullen video opnames worden gemaakt.
 • Gelderse blazers en belangstellenden zijn welkom op het Treffen. Een uitnodiging is dan ook gestuurd aan de secretaris van alle bij ons bekend zijnde groepen. Zij spelen de uitnodiging door naar de blazers en bouwers van hun groep.
 • Het hoogtepunt van dit Treffen is de blaascompetitie. Vooraf is geïnventariseerd middels de uitnodiging wie daaraan meedoen.
 • Gezien de beschikbare tijd hebben we het aantal deelnemers aan de competitie gesteld op 5 blazers per groep. ( onder 18 jaar onbeperkt).

Belangrijk: 3 deelnemers en 2 als reserve. Hebben we te veel blazers, die zich opgeven, dan kan het zijn dat één van de reserves moet afvallen…Immers alle groepen moeten een kans krijgen. Kort voor het Treffen zullen we dit laten weten.

 • Speciaal voor de blaascompetitie heeft de ledenvergadering van de Federatie een “Reglement voor het houden van een blaascompetitie onder auspiciën van de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen goedgekeurd.

Wij hopen, dat de Witte Wieven de weergoden positief aanspreken en dat we er samen een gezellige middag van maken.

De werkgroep Gelders Treffen 2018

Contact:   Henk Kroeze

Tel.:       0573 221364 / 06 83711853

E-mail:    gelderstreffen2018@gmail.com

Klik hier voor het reglement 

Deel deze pagina